РОДОСЛОВ БРАТСТВА МИЋУНОВИЋ

V Остале биографије

проф.др МИЛЕ Данилов

Рођен је 12. октобра 1951 у Кичеву. Медицински факултет завршио је у Скопљу. Докторирао је на Медицинском факултету у Београду. Члан је више европских и свјетских медицинских удружења (European Association of Urology, EAU, European Society for impotence research, ESIR, Societe Internationale d`Urologie, SIU, International Continente Society, ICS). Објавио је 96 књига, 10 универзитетских књига и скоро 400 научних радова. Добитник је више македонских и свјетских признања, међу којима: Плакете института трауме у Риги, Једанаесто-октобарске награде, Повеље града Охрида и других признања. Од 2018. године члан је Европске академије наука и умјетности (European Academy of Sciences and Arts (EASA)).


I: Стабло1 >>

РОДОСЛОВ БРАТСТВА МИЋУНОВИЋ