RODOSLOV BRATSTVA MIĆUNOVIĆ

V Ostale biografije  

prof.dr MILE Danilov

Rođen je 12. oktobra 1951 u Kičevu. Medicinski fakultet završio je u Skoplju. Doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Član je više evropskih i svjetskih medicinskih udruženja (European Association of Urology, EAU, European Society for impotence research, ESIR, Societe Internationale d`Urologie, SIU, International Continente Society, ICS). Objavio je 96 knjiga, 10 univerzitetskih knjiga i skoro 400 naučnih radova. Dobitnik je više makedonskih i svjetskih priznanja, među kojima: Plakete instituta traume u Rigi, Jedanaesto-oktobarske nagrade, Povelje grada Ohrida i drugih priznanja. Od 2018. godine član je Европске академије наука и умјетности (European Academy of Sciences and Arts (EASA)).

I: Stablo1 >>

RODOSLOV BRATSTVA MIĆUNOVIĆ