Насловна страна - ћирилица               

O bratstvu       

Biografije 1        Biografije 2        Biografije 3        Biografije 4        Biografije 5        

Stablo 1        Stablo 2        Stablo 3 - I deo        Stablo 3 - II deo        Stablo 4

O RODOSLOVU

U RODOSLOVU BRATSTVA MIĆUNOVIĆ objavljenom 1996 godine autori Milan S. Mićunović i Spasoje P. Mićunović kao uvod biografijama istaknutih bratstvenika navode:


"Prošlost crnogorskog naroda, a u tom sklopu i bratstva Mićunovića, slavna je i dostojna pamćenja i poštovanja. Slava naših junaka živi u narodnom predanju i pjesmi. Narod je s koljena na koljeno prenosio viteška djela svojih predaka. Malo koji narod kao crnogorski ima toliko junačkih pjesama i priča. Crnogorski narod je osjećao svojom moralnom obavezom da pripovijeda i pjeva o ljudima koji su prolivali krv i ginuli "za krst časni i slobodu zlatnu", nezavisno od toga iz kojeg bratstva i plemena potiču. Na taj način sačuvana je istina o njihovim likovima i besmrtnim djelima. Mnoge biografije crnogorskih i hercegovačkih vitezova i narodnih mudraca je, na osnovu sačuvane tradicije, obradio i objavio Marko A. Vujačić. Biografije jednog broja istaknutih junaka u ratu i stvaralaca u miru našle su mjesta u ljetopisima pojedinih crnogorskih bratstava. To nam je dalo povoda da i mi u ovom Rodoslovu damo kratke biografije jednog broja bratstvenika, koji su se istakli kao ratnici, ili kao javni i kulturni poslenici.

Ni u kom slučaju nije nam bila namjera da prikazivanjem istaknutih ličnosti iz bratstva Mićunovića favorizujemo svoje bratstvo i bratstvenike u odnosu na druga crnogorska bratstva i ličnosti. Osnovni cilj je samo da se te ličnosti sačuvaju od zaborava.

Smatrali smo da ne bi bilo pravo da veo zaborava obavije ratnička i stvaralačka djela naših predaka, kao i savremenika, koji su zaslužili da im ime pominju i djela pamte buduće generacije.

Prilikom izbora bratstvenika za prikazivanje njihove biografije u ovoj publikaciji uzeli smo tri faktora: junačka djela i odlikovanja, činove i funkcije i intelektualno stvaralaštvo. U obzir su došli oni bratstvenici koji su:

prvo, istaknuti i u narodu priznati junaci; poginuli borci čije ime nosi neko mjesto, ulica ili javna ustanova; nosioci sljedećih odlikovanja: Karađorđeve zvijezde, Bijelog orla s mačevima, Obilića zlatne medalje, Danilovog krsta, Ordena narodnog heroja i Partizanske spomenice 1941. godine;

drugo, imali čin vojvode, serdara, bataljonskog barjaktara, komandira, plemenskog kapetana, pukovnika i generala, ili funkciju: predsjednika opštine ili sreza, predsjednika sreskog ili višeg suda, republičkog ili saveznog ministra, republičkog ili saveznog poslanika, ambasadora, ili,

treće stekli akademsko zvanje doktora nauka ili profesora univerziteta; postali književnici, publiciste.

Svjesni smo činjsnice da će biti prigovora i zamjerki na ovakav izbor, ali mi nijesmo imali ni znali boljeg rješenja. Biće nam neobično žao ako nekog bratstvenika, koji ispunjava makar i jedin od nabrojanih kriterijuma, izostavimo, ali, sasvim sigurno, to nećemo uraditi namjerno, već se to može desiti samo iz neobaviještenosti i nedostatka pouzdanih dokaza."


U želji da budu sačuvani od zaborava podaci o porijeklu i razvoju bratstva Mićunović, a podaci o bratstveničnim porodicama budu ažurno prikazivani, kao i da se ne zaborave  biografije istaknutih bratstvenika, upućujem poziv svim bratstvenicima da sakupe pouzdane podatke o porijeklu, životu, junačkim, naučnim, kulturnim i drugim djelima svojih bližih predaka i rođaka Mićunovića. Prikupljene podatke bismo objavljivali na ovm sajtu zajedno sa podacima koji su sakupljali Mitar Jovana Petrova Mićunović i Risto Ilije Ivanova Mićunović, a Milan Save Perišina Mićunović i Spasoje Petra-Šora Markova Mićunović do sada najpotpunije objedinili u RODOSLOVU BRATSTVA MIĆUNOVIĆ 1996. godine. 

Biću zahvalan svima koji mi pošalju novije podatke za dopunu porodičnog stabla. 

Podaci o suprugama bratstvenika Mićunović nisu uneti u stablima rodoslova.

Marinko Milivoja Spasojeva MIĆUNOVIĆ

marinko.micunovic@gmail.com


SADRŽAJ

O bratstvu Mićunović

BIOGRAFIJE:

I: VUK Mićunov i ANDRIJA Mićunov>>

II: Tunja Šajov, Todor Živov, Baćo Đuričin, Marko Đuričin, Novica Đuričin, Jovan Mustafin >>

III: Rako Milovanov, Blagota Markov, Đuro Novičin, Veljko Jovanov, Vukašin Jovanov, Blagota Nenadov, Vukosava Nenadova, Lazar Gavrilov, Pavle Gavrilov, Janko Baćov, Špiro Borov, Danilo Milov, Obrad Petkov, Milutin Tomov, Ilija Krstov, Joka Jovanova, Žarko Jošov, Mirko Jošov, Mihailo Maksimov, Ljubo Petkov, Radovan Borov, Marko Baćov, Veljko Baćov>>

IV: Danilo Antov, Prof.dr Dragoljub Miletin, Prof.dr Milan Vukov, Dr Darinka Maksimova, Mr Vojislav Savov, Radomir Andrijin, Vlado Živkov, Milan Savin, Spasoje Šorov >>

V: Prof.dr Mile Danilov>>

RODOSLOVNO STABLO:

I: Stablo 1

II: Stablo 2

III: Stablo 3 - I deo

III b: Stablo 3 - II deo

IV: Stablo 4

 I: VUK Mićunov i ANDRIJA Mićunov >>