RODOSLOV BRATSTVA MIĆUNOVIĆ

II Tunja Šajov   Todor Živov   Baćo Đuričin   Marko Đuričin   Novica Đuričin   Jovan Mustafin  

TUNjA Šajov

Rođen je, a i čitav život je proveo, u Velestovu. Nije imao ni šesnaest godiia kad je posjekao prvu tursku glavu. Tada je ostavio čobanstvo i krenuo u hajdučiju po Crnoj Gori i susjednoj Hercegovini.

Tunja je bio srednjeg rasta i širokih pleća, kao da je isklesan od granita. Živio je spartaiski, jer su mu uslovi tako nalagali. Vrlo mlad je postao barjaktar Čevskog bataljona, a takvu čast mogao je zaslužiti samo čovjek izuzetne hrabrosti i velikog ugleda u svom plemenu.

Njegov saplemenik i saborac iz susjednog sela Markovine čuveni Novak Ramov Jovović imao je reputaciju Crnogorca koji je posjekao najviše turskih glava, pa je op bio Tunji uzor i izazov da se s njim u viteštvu nadmeće.

Tunja je u svom plemenu i u Crnoj Gori svoga vremena uživao ugled ne samo velikog junaka i neustrašivog posjeklije turskih glava, već i narodnog pametara. Knjaz Nikola je posebno volio i cijenio takve Crnogorce, pa ih je često pozivao na razgovor. O susretima i razgovoru gospodara i Tunje ima više anegdota. Iz njih se, pored ostalog, vidi da je Tunja imao smjelosti da knjazu u oči "skreše" ono što misli, ne zazirući od posljedica koje je od toga mogao imati, znajući osjetljivost i prijeku narav svog gospodara.

Za izuzetnu hrabrost i uspjehe u mnogim bojevima i za odvažnost i ugled u plemenu i Crnoj Gori Tunjine viteške grudi krasila je Zlatna Obilića medalja, a imao je i druga visoka crnogorska odlikovanja.

TODOR Živov

Todor je rođen u Velestovu, najvjerovatnije početkom XIX vijeka. Već kao mladić isticao se žustrinom i hrabrošću. U to vrijeme su Markovljani ubili Todorova brata Mićuna, pa je radi sprečavanja krvne osvete između zavađenih bratstava, na Velestovo došao vladika Petar I. On je tom prilikom zapazio Todora i, prema predanju, rekao: "Pripazite na ovo momče, bojim se da ono neće mirovati!" Vladičine riječi su se ubrzo obistinile: Todor je, i pored postignutog umira, ubio Markovljanina. Bratstvenici ubijenog pripremali su se da određene noći iznenade i unište čitavu porodicu Živa Pavićeva. O tome ih je krišom obavijestila jedna žena iz Markovine, neposredno pred napad, pa je Živo samo s porodicom i s nešto Malo stoke izbjegao u Banjane, koji su tada bili pod Turcima. Po Todorovoj želji, a uz dozvolu nikšićkog kapetana Mušovića, nastanili su se u Selini, u selu Štrpca, nedaleko od Velimlja. Tu se Todor oženio Jovanom, kćerkom (banjskog kneza Vasilja Baćovića. Kako je Todor bio uskok bez kuće i imovine, nije se usudio da knezu traži kćerku, već se s Jovanom tajno dogovori i ona s njim pobjegne. Kad je knežev sin Jovan čuo da mu je uskok odveo sestru, krenuo je da ga traži s namjerom da ga ubije. Otac ga je, međutim, savjetovao i zamolio da prvo pita Jovanu je li je Todor silom odveo, ili je ona pošla svojom voljom, pa ako je silom odvedena, neka ubije hajduka i vrati sestru, a ako nije bilo prinude, neka se prođe kavge i blagoslovi im brak. Kad se Jovan primakao kolibi u kojoj su uskoci živjeli, čuo je sestru kako pjeva i odmah mu je sve bilo jasno, pa je nije ni pitao je li za Todora pošla milom ili silom.

Iako je znao da je na turskom zemljištu i da mu u Crnu Goru nema povratka, Todor, opet, nije mogao da miruje. U Dugi je ubio uglednog Turčina iz Nikšića Mujagu Maraša. Odmah se vratio na Tupan, uzeo porodicu i pobjegao u Grahovo, koje tada nije bilo ni tursko ni crnogorsko. Tu je, u zaseoku Jabukovac, proveo devet godina. U Jabukovcu mu je umro otac u devedesetoj godini života i brat Risto, momak još neoženjen.

Dok su bili u Selini, kumovali su s Kilibardama, pa je Todorov brat Miloš pošao da posjeti kumove. Neko je Turke na Velimlju obavijestio da je Miloš na Tupanu, pa mu Avdo Zlatanić napravi zasjedu kod ubla na Riječanima i ubije ga. Kasnije su, prema kazivanju, 1882. godine, Miloševi sinovi Nikola i Milutin odselili u Srbiju i nastanili se u Toplici.

Kad je poslije bitke na Grahovcu 1858. godine dio Nikšićkih Rudina pripao Crnoj Gori, Todor je, kao i mnogi drugi uskoci, dobio amnestiju i zemlju u Đurđevom Dolu, gdje se i naselio zajedno s braćom Jankom i Bogdanom.

Todor je bio stalni ratnik i dobar junak. Učestvovao je u mnogim borbama i hajdučkim četama i ubio više Turaka. U jednoj borbi u Dugi izgubio je lijevu ruku i od te rane je i umro, vjerovatno ubrzo poslije oslobođenja Nikšića.

Todor se, prema kazivanju, još dok je bio uskok, jednom iznenada u nekom klancu srio s Novakom Ramovim Jovovićem. Jedanak su se latili oružja (jer je Todor dugovao krv Markovljanima), ali preovladao je razum: nijesu pucali jedan u drugoga, već su se rukovali, porazgovarali i mirno se razdvojili, vjerovatno s ubjeđenjem da je za Crnu Goru ipak korisnije da obojica još požive, jer dok je njih, biće i koji turski zulumćar manje. Novak je, navodno, kasnije rekao: "Ko od Markovljana ubije Todora Živova, meni je dužan krv".

Postoji anegdota da je knjaz Danilo na nekom skupu, kad je bio dobro raspoložen, od Todora zahtijevao da im pokaže kako bi se sjekao s Turčinom, ako bi ga on poslao da ga na megdanu zamijeni. Kad je Todor trgao handžar i napravio zaokret, počele su da mu odskaču kopče s dokoljenica, a knjaz je u šali povikao "Dosta, Todore, dosta, e će izgleda i nama ođe biti tijesno".

Druga anegdota kazuje da je Todor jednom, dok je kao ranjenik ležao u svojoj kući u Đurđevom Dolu, začuo kako su njegovi psi usrnuli na nekoga, a zatim i topot kopita i muški glas kako pjeva:

"Zalajale vaške Živovića

Sa torina Aska Ibričića".

To je, upravo, bio Asko Ibričin Ljuca, bivši vlasnik katuna, koji je sad bio Todorov. Asko je, kao dobar junak, kad je oslobođen Nikšić, dobio od knjaza Nikole počasni kapetanski grb. Nostalgija ga je dovela u Đurđev Do da obiđe svoj bivši katun, ali, izgleda, nije naišao na gostoprimstvo, jer mu je Todor, iako teško ranjen i već na umoru, doviknuo: "Prolazi, Asko, ne turkuj, e druga bi!"

BAĆO Đuričin

Baćo je rođen 1836. godine u Velestovu, odakle mu je otac s porodicom preselio u Banjane, u zaselak Dolovi, na zemlju koja je bila vlasništvo Manastira Kosijerevo. Kasnije su kupili zemlju u Cerovici, a poslije u Gornjim Trepčima, u zaseoku Busak, i tu je Baćo živio duže vremena.

Doseljenjem u Trepča, Baćo se našao i na terenu i u vremenu gdje je i kad je život bio neobično mučan. Turci su na hercegovačku raju nametali sve žešće zulume, a Hercegovci su bili odlučni da se tome odupru i da se, uz pomoć Crne Gore, konačno oslobode od turskog ropstva. Zato su sukobi između hercegovačkih buntovnih ustaničkih četa i Turaka bili neminovni i svakodnevni. Za mladog Baća, koga je priroda bila obdarila velikom bistrinom i izuzetnom hrabrošću, to je bila kao bogom dana prilika da se istakne među svojim bratstvenicima i plemenicima. Postao je četovođa, a zatim i komandir - komandant Rudinsko-trepačkog bataljona. Baćovo učešće u pripremama i u samom bosansko-hercegovačkom ustanku 1875-1878. godine i u crnogorsko-turskom ratu iz tog perioda hroničari su zabilježili, pa ćemo te podatke, do kojih smo uspjeli doći, ovdje navesti.

Vojvoda Gavro Vuković u svojim Memoarima, na strani 186. kaže da je 20. septembra 1875. godine knjaz Nikola pisao vojvodi Peku Pavloviću: "Sad Peko reci: Lazaru Sočici, Baću Đuričiću, Đoku Višnjiću, Đuru Radanu, čim primiš ovo pismo, da odmah krenu ovamo u koje god doba bilo i najkraćim putem kako bi mogli biti u srijedu veče, ili četvrtak na podne, na Čevo, a ti i ostali glavari krenite vojsku u Dubočke, jer je prilika da će Turci u Banjane na povratku iz Nikšića." Na strani 191. piše da je početkom oktobra 1875. godine u ustaničkoj Hercegovini vladalo izvjesno zatišje, pa da se to ne bi "hrđavo tumačilo, vojvoda Zimonjić, Lazar Sočica, Vule Hadžić, Đoko Višnjić, Baćo Đuričin s ostalim glavarima kombinirali su jedan iznenadan udarac na neka sela, bogata, na Drini" Na strani 197, navodi se podatak da je 12. oktobra 1875. godine iz Hercegovine upućeno knjazu Nikoli pismo "sa potpisima sviju glavnih ustaških vođa", u kom se žale na postupke Mića Ljubibratića. Među potpisnicima je i Baćo Đuričin. Na strani 210. stoji da je Server-paša 31. oktobra 1875. godine s velikom vojskom krenuo od Gacka preko Ravnog u pomoć opsadiranom garnizonu na Goranskom. Ustanički vođe prikupili su četiri hiljade boraca i podijelili ih u dva odjeljenja. U drugom odjeljenju, čiji je glavni zapovjednik bio Maksim Baćović, jedan od komandira bio je i Baćo Đuričin. Tada su ustanici izvojevali veliku pobjedu u bici na Muratovici. U toj bici teško je ranjen i ranama je ubrzo podlegao Baćov brat, takođe ustanički glavar, Milovan Đuričin.

Prema podacima koje nalazimo kod Mirka Radojičića dio Nikšićkih Rudina, koji je tada još bio u sastavu Hercegovine, imao je svoj ustanički Rudinsko-trepački bataljon od pet četa, kojim je komandovao Baćo Đuričin.

Kad su se vođe hercegovačkog ustanka i Peko Pavlović, vođa crnogorskih "jajoša", dogovarali o oružanim akcijama u avgustu 1875. godine, utvrdili su i približan broj ustanika koje pojedini od vođa mogu povesti. Tom prilikom je rečeno da Baćo ima dvjesta vojnika. Međutim, u napadu na nevesinjsku kasabu 17. avgusta 1875. godine učestvovalo je samo "Trepčana (Nikšićkih Rudinjana) na čelu s Baćom Đuričinim Mićunovićem 112 pušaka".

Baćo s bataljonom je učestvovao i u bici s Husein-pašom trebinjskim na Glavskom Dolu, gdje je izvojevana velika pobjeda, kao i u čuvenoj bici na Vučjem Dolu 28. jula 1876. godine.

Poslije bitke na Vučjem Dolu, Muktar-paša je pokušao prodor od Trebinja prema Grahovu, ali su ga u rejonu Zaslapa i Sniježnice blokirali bataljoni Petra Vukotića i Baća Mićunovića.

Prilikom opsade i zauzimanja Nikšića 1877. godine, Baćov bataljon dobio je težak zadatak da u sadejstvu s Pješivačkim i Župsko-lukovskim bataljonom zauzmu jako tursko utvrđenje Čađalicu, praktično na pragu grada, što su oni uspješno izvršili.

U periodu mira, koji je nastupio poslije Berlinskog kongresa, Baćo je bio komandant bataljona crnogorske narodne vojske. Penzionisan je 1901. godine.

O Baćovoj izuzetnoj dovitljivosti i smjelosti da otvoreno kaže šta misli, bez obzira na položaj i moć sagovornika i posljedice koje bi od toga mogao imati, govore mnoge anegdote. Neke su publikovane, pa jednu, koju je zabilježio Bekica Šobajić, ovdje navodimo.

Vojvoda Šako Petrović, kako piše Šobajić u svom feljtonu. krenuo je iz Nikšića u Podgoricu da prisustvuje "predstavi što je Gospodar napisao" (radi se o Balkanskoj carici), a koja treba da se izvede na Novu godinu. S vojvodom je krenulo i 48 uglednih građana u dobroj odjeći i na biranim sedlenicima. U tom društvu bio je i Baćo. Na prvom konku u Danilovom Gradu društvo se po večeri, uz dobro vino, veselilo, pjevalo se uz gusle, a ponajviše zadijevale su se šale i dosjetke. Neko je upitao: "A nu, Baćo, kako ono bi u Bar?" A Baćo će: "Ka muke, Boga mi, i ne male: ono pala vojska oko Bara, a priča se pod pijenom, da se ne čini štete ničemu, koliko da je sve zemlja Gospodareva. Zimlje doba, a bezdrvno, nemaš se za šta dovatit nako za maslinu, a masline puste stogodišnje, kao bukve, pa dovati vojnik za vrh, pa š njom burdelec niz one podine. Dovati jedan za jedan stup, drugi za drugi, iscijepaj i izljuskaj, pa gori baš kao luč. Nije to počela moja vojska, no svi barabar, viđeli jedni od drugih. Kad jedno jutro perjanik: "Baćo, zove te Gospodar". Nešto me tače, a toliko mi jada, da se sjetim što je. Ajd', ajd', kad se primakoh, viđoh kako neki grdno obrću od njega; ma nazad se ne može; hoću da pristupim, a on tek nabusito: "Đe ti je vojska, Baćo?" "Tu u neke vrbovine, Gospodaru!" "Nijesu to, Baćo, vrbovine, no masline što rađu ulje, a tvoja vojska zaređala kao u bukovinu..." i hoćaše još, a ja se pognuh: "Nije za svetu Gospođu, Gospodaru, a ja da sam žnavao ne bih to puštio!" I viđoh Gospodar se zaokrenu i malo se kao osmenu i mene se prođe o malo".

Šobajić vojvodu Šaka i njegovo društvo prilikom polaska iz Nikšića u citiranom feljtonu opisuje u desetercu. Evo šta o Baću kaže:

"S desne strane Bojović Milošu
Na vranome konju dugačkome
U starome sedlu mađarskome
Prekrivenom surom međedinom
Optočenom svitom venedičkom
Na vrancu se sedlo uleknulo
Međ grebenom i međ kukovima
Rekao bi e rbata nema
A u sedlu mrkoga pogleda,
Bih rekao, bih se zarekao
Da će biti Petre Mrkonjiću;

Al je Petar preminuo davno,

No ovo je Mićunović Baćo

Od Trepača kraj Nikšića ravna.

Baćo ti je mrka seratlija

U svojijeh šezdeset godina

Četova je i hajdukovao

Od Nikšića kroz Ercegoviću

Do Konjica, Foče i Trebanja

Do Mostara i do Storine;

Nema bule ni bulina sina

Da mu ime nije utuvila".

Kad je poslije oslobođenja Nikšića od Turaka razdijeljena zemlja u Nikšićkom polju, Baćo je dobio dio, koji mu je pripadao, na Moštanici. Tu je podigao kuću i okupom zemlje proširio imanje. U prvom braku imao je samo kćerke, koje su se poudale. Kada mu je supruga umrla, Baćo nije mogao sam da obrađuje svoje veliko imanje, pa je odlučio da se ponovo oženi. Takvoj njegovoj odluci, prema anegdoti koja se o drugoj Baćovoj ženidbi priča, doprinijela je svađa zetova, koji su još za njegova života počeli da dijele imovinu. Pošao je kod Doknića u Goliju i zaprosio jednu stariju djevojku, ali je ona odbila njegovu bračnu ponudu, pod izgovorom da je suviše star, a i bilo mu je tada više od sedamdeset godina. Kad je to čula njena mlađa sestra, djevojka od dvadesetak godina, rekla je: "Ako nećeš ti, hoću ja, jer sam se volija nazvati ženom Baća Đuričina makar i godinu dana, no nečija dovijeka". Tako je Baćo doveo Maricu, jednu od najčestitijih žena koja je u bratstvo Mićunovića dolazila. Za kratko vrijeme rodila mu je tri sina (najmlađi je rođen poslije očeve smrti), koji su izrasli u vrsne intelektualce i ugledne ličnosti javnog, privrednog i političkog života Nikšića i Crne Gore.

Baćo je umro 1912. godine u 76. godini života. Za izuzetnu hrabrost i velike zasluge koje je za svoj narod i svoju domovinu imao, Baćo je dobio dvanaest visokih domaćih i stranih odlikovanja, među kojima su i: Zlatna Obilića medalja, Danilov krst I reda, Čelični krst za hrabrost, Orden carice Katarine i Velika turska zlatna zvijezda.

MARKO Đuričin

Rođen je u Velestovu 1838. godine. Otac mu je s porodicom preselio na Tupan, a zatim u Gornja Trepča. Marko je kasnije neko vrijeme živio u Miločanima, kod Nikšića. Nije se slagao s politikom kralja Nikole, pa prilikom raspodjele turskih dobara u Nikšiću, nije prihvatio ponuđenu mu kuću i zemlju, na što je kao crnogorski oficir polagao pravo, već je kupio imanje u Gornjim Trepčima, na Busku, i tamo je doživio duboku starost.

Ako se jedna ličnost istakla i stekla ugled i položaj u bratstvu, plemenu i Crnoj Gori, onda je to drugoj ličnosti iz istog bratstva bilo teže postići, jer je obično bila u sjenci prve. Marku, međutim, nije smetalo što je brat čuvenog Baća Đuričina, već je svojom mudrošću i hrabrošću sigurno stupao stepenicama uspona i postao komandir i komandant bataljona crnogorske narodne vojske. Iz istorije i narodnog predanja poznato je koje je kriterijume trebalo zadovoljiti da bi se takav čin i položaj postigao.

Marko je počeo da četuje od svoje petnaeste godine i u prvoj borbi kod Kočana, ispod Uzdomira, posjekao je Turčina. Više se od puške i handžara nije odvajao dok god su Hercegovina i Crna Gora ratovale za odbranu svoje slobode i nezavisnosti. Učesnik je čuvenih bitaka: na Vučjem Dolu, za oslobođenje Nikšića od Turaka i dr. U svim ovim borbama isticao se hrabrošću i umješnošću komandovanja svojom jedinicom.

Navešćemo dvije-tri anegdote, koje se i danas u narodu čuju, a govore o Markovoj mudrosti i poštenju.

U prvo vrijeme oficiri u Crnoj Gori su imali sudsku vlast. Za učešće u suđenju nijesu od države dobijali platu, već su u parnici od krivca uzimali globu u svoju korist. Marko je u jednoj takvoj parnici uzeo čerek mesa i odnio kući. Kad se svojoj supruzi pohvalio šta je donio, ona ga je zaklela životom pet sinova da to ne unosi u kuću, već da baci u neku obližnju jamu, a ako mu se jede meso neka zakolje jednu od trista svojih ovaca, koliko ih je tada u toru imao. Marko se prvo zamislio, a onda bez pogovora uradio što mu je žena rekla i nikad više globu za sebe nije naplaćivao. Kada su kasnije, u njegove stare dane, na nekom skupu ljudi isticali njegovu skromnost i nekoristoljubivost, što ga je odlikovalo od mnogih drugih glavara, on bi im odgovorio: "Vala, ljudi, ako velite da sam bio takav, onda za to zahvalite mojoj Jani" i ispričao bi im priču o globi.

Kad je kralj Aleksandar najavio posjetu Crnoj Gori, pozvali su i stare crnogorske komandire koji su još mogli doći, da prisustvuju dočeku. Marko se opremio i stavio komandirski grb na kapu. Sin mu Blagota, oficir, a i neki drugi zvaničnici, znajući da zvanična politika i dinastija Karađorđevića ne vole i ne priznaju ništa što podsjeća na bivšu crnogorsku državu, nagovarali su ga da skine grb, ali uzalud. I tako se Marko jedini nađe u stroju starih ratnika s grbom na kapi. Kralj je to odmah uočio i upitao ga, kao navodno da ne zna, šta mu je to. Marko mu je odgovorio: "Ovo je, Vaše Veličanstvo, komandirski grb. Dao mi ga je Vaš đed, a moj bivši gospodar kralj Nikola. Jutros su me ova momčad primoravala da ga skinem, ali ja nijesam htio dok Vas ne pitam smijem li ga nositi". "Nosi ga, komandire, dok si živ, ili dok sam ja kralj", rekao mu je Aleksandar. Ubrzo je Marko dobio Orden jugoslovenske krune III reda, kojim ga je kralj odlikovao.

Marko je svoje stare dane provodio kod svoje kuće na Busku, okružen pažnjom svoje brojne porodice i poštovanjem bratstvenika i plemenika. Jednom prilikom mu sin Blagota saopšti vijest da je od države dobio penziju koja je bila dosta velika. Marku se to učinilo mnogo, pa upita: "A je li ovo za godinu?" Kad mu sin odgovori da je to mjesečna penzija, Marko će na to: "A oh, bogami, ta država će brzo propanuti! " Marko je sudbinu države tačno predvidio, a i on je umro kad i ta država 1941. godine.

Marko je bio nosilac više odlikovanja: Danilova ordena I i II reda, Ordena sv. Save i dr.

NOVICA Đuričin

Rođen je u Velestovu 1842. godine, odakle je porodica selila na Tupan i u Cerovicu, dok se nije konačno nastanila u Gornjim Trepčima.

Još kao mladić Novica je pokazivao oštroumnost, hrabrost i spremnost da i po cijenu života brani slobodu svoje rodne grude. Učestvovao je u bitkama: Na Vučjem Dolu, za oslobođenje Nikšića od Turaka i dr. U ovim bitkama je više puta lakše i teže ranjavan.

Kad je poslije Berlinskog kongresa 1878. godine i sjeverni dio Nikšićkih Rudina pripojen Crnoj Gori, ta teritorija dobila je status i naziv - trepačka kapetanija. Na čelu kapetanija u Crnoj Gori bili su plemenski kapetani, a to su mogli postati samo odvažni i razboriti ljudi iz dobrih i zaslužnih bratstava. Ta čast da bude plemenski kapetan novoformirane trepačke kapetanije pripala je Novici Đuričinu. On je tu dužnost časno i uspješno obavljao sve do 1903. godine, kada je izvršena nova administrativna podjela, kojom su trepačka i rudinska kapetanija spojene u jednu. Novica je tada penzionisan.

Zbog njegove hrabrosti, pravičnosti i mudrosti ljudi su ga poštovali i voljeli. Novica je, zbog učešća svojih sinova u otporu austro-ugarskoj okupaciji, strijeljan 1917. godine. Narodna tužilica je za njim izrazila bol riječima:

"O Novica, srpski bane,

A rudinski kapetane,

Sablje si se napasao,

Konja si se najahao,

S ljudima si drugovao,

A dugo si poživio,

Pa te neću ni žaliti,

No sinove, sokolove,

Što ti mladi izgiboše".

Novica je bio nosilac više crnogorskih odlikovanja.

JOVAN Mustafin

Rođen je 1880. godine u Velestovu, mjestu gdje su se često oglašavali džeferdari i lomili handžari, gdje se sloboda cijenila iznad svega, gdje je vihor ratova često narušavao ljepotu, radost i sreću, uzvišenost i veličanstvenost života, gdje su zvuci gusala pokoljenjima utirali suze, prigušivali bol i tugu za poginulim i istovremeno podsticali na još veća junaštva i pregalaštva.

U tom mjestu i pod takvim okolnostima se Jovan podizao i vaspitavao, sticao prva saznanja o svom kraju, svojim precima i savremenicima, izgrađivao svoje moralne osobine i svijest o neophodnosti borbe za slobodu.

Osnovnu školu završio je na Čevu. Kao odličan đak i uz to iz ugledne katunske porodice odabran je za oficirsku školu, koja je u to vrijeme otvorena na Cetinju. Pripadao je prvoj generaciji školovanih oficira crnogorske vojske.

Poslije penzionisanja Stevana Vukotića, Jovan je postavljen za komandanta Čevsko-katunskog bataljona, s kojim je učestvovao u balkanskim i u prvom svjetskom ratu. Nakon stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Jovan je kao crnogorski oficir, kapetan, preveden u aktivnu vojnu službu nove države i unaprijeđen u čin majora, a zatim i potpukovnika.

Bio je vrlo bujne, prijeke naravi, oštrouman i hrabar. Kao starješina bio je strog i od potčinjenih je zahtijevao maksimalnu ispravnost u službi. Lično je bio vrlo pošten i principijelan. Smetalo mu je laskanje i udvoričko ponašanje, samohvalisanje i laž. Uvijek je vodio računa o tuđim nedaćama i teškoćama.

Vjerovao je u istorijsku pravdu i bolje sjutra. Bio je duboko uvjeren da će istorija svakog postaviti na svoje pravo mjesto. Duboko je vjerovao u istinitost Njegoševih riječi: "Pokoljenja djela sude, što je čije daju svjema".

Jovan je bio vatreni i aktivni pobornik ujedinjenja Crne Gore i Srbije i stvaranja jugoslovenske države u kojoj će, kako je vjerovao, živjeti u slozi Srbi, Hrvati, Slovenci, Makedonci i Crnogorci. I u onim teškim i složenim vremenima, kada je u Crnoj Gori došlo do oružanog otpora tom ujedinjenju, Jovan je nastojao da stanje smiri, kako ne bi došlo do prolivanja bratske krvi, ali su ga 1920. godine na Čevu ubili njegovi saplemenici, čija se politička shvatanja i opredjeljenja nijesu podudarala s njegovim.

Za pokazanu hrabrost u ratu i postignute rezultate u vojnoj službi odlikovan je: Zlatnom Obilića medaljom; Danilovim krstom I i II stepena, Ordenom bijelog orla s mačevima, Ordenom sv. Save i dr.


III Rako Milovanov, Blagota Markov, Đuro Novičin, Veljko Jovanov, Vukašin Jovanov, Blagota Nenadov, Vukosava Nenadova, Lazar Gavrilov, Pavle Gavrilov, Janko Baćov, Špiro Borov, Danilo Milov, Obrad Petkov, Milutin Tomov, Ilija Krstov, Joka Jovanova, Žarko Jošov, Mirko Jošov, Mihailo Maksimov, Ljubo Petkov, Radovan Borov, Marko Baćov, Veljko Baćov >>

 

RODOSLOV BRATSTVA MIĆUNOVIĆ