RODOSLOV BRATSTVA MIĆUNOVIĆ

I VUK Mićunov i ANDRIJA Mićunov

VUK Mićunov 

ANDRIJA Mićunov


VUK Mićunov

Dostupni podaci potvrđuju da je Vuk bio stariji sin Mićuna Šogova, rodonačelnika bratstva. On i mlađi mu brat Andrija, dakle, čine drugu generaciju, ili, kako se to u narodu češće kaže, drugo koljeno, odnosno pas.

Živio je krajem 17. i početkom 18. vijeka u Velestovu, prvo u seocetu Bečićima, a zatim u Makljenu. Velestovo je pripadalo plemenu Ozrinići, a pleme je bilo u sastavu Katunske nahije, jedne od svega četiri nahije koje su činile Crnu Goru toga vremena.

Mitropolit Vasilije Petrović u svojoj Istoriji, prilikom nabrajanja najuglednijih Crnogoraca iz 1711. godine ima određeni redoslijed, koji teritorijalno izgleda ovako: Njeguši, Ozrinići, Cetinje, Brajići, Majine, Pobori, Grbalj, Paštrovići, Crmnica, Riječka nahija, Lješanska nahija, Komani, Pješivci itd. Sva kasnija nabrajanja crnogorskih glavara imaju približno ovaj redoslijed, a to, svakako, ima određeni značaj. Ozrinići su, dakle, na drugom mjestu. Prvi Ozrinić koga vladika Vasilije navodi je Vukota Vukašinović, drugi je knez Koica Nikolić, a treći vojvoda Vuk Mićunović.

Vuk je bio neustrašiv junak, pa je s pravom zaslužio mjesto u istoriji, narodnoj pjesmi i legendi. Vladika Petar II Petrović Njegoš učinio je Vukovo ime besmrtnim u svom Gorskom vijencu. Istaknuto mjesto koje je Njegoš dao Vuku među ličnostima Gorskog vijenca možda je najbolje zapazio i izrazio episkop dr Nikolaj Velimirović kad kaže: "Mićunović najviše liči na Obilića. Otvoren i prostodušan, gotov na naivnu šalu (s popom Mićom) i osetljiv prema tuđem bolu (povodom Batrićeve smrti), ne predajući se nikad smućenosti i bezgraničnoj tuzi kao njegov poglavar (vladika Danilo), ne mučeći sebe vrtlogom duboke spekulacije kao iguman Stefan, Mićunović gleda pred sobom širok put, s koga ga nikakva sila na svetu nije u stanju skrenuti. Taj put jeste put pravde, na koju nepravda ne sme ni senkom svojom stupiti, na koju ništa ne sme stupiti što je nečisto, nesveto, neblagorodno, slabodušno i tiransko. Mićunović je čovek dela, on zebe od mnogo mišljenja; sve njegove misli upućene su na jednu stranu: kako će se što moćnije zaštititi pravda i kazniti nepravda. Mićunović je izabrano oruđe pesnikovo u pogledu viteštva, kao što je slepi Iguman njegovo izabrano oruđe u pogledu filosofske misli: kroz Mićunovića izražava Njegoš poglede na viteštvo i na viteza".

Visoku ocjenu Vukove smjelosti i uma Njegoš daje kroz usta mnozine crnogorskih glavara, koji, kada im knez Janko priča kako je Vuk razgovarao sa nikšićkim kapetanom Hamzom Mušovićem, govore:

"Mićunović i zbori i tvori

Srpkinja ga jošt rađala nije

od Kosova, a ni prijed njega!"

Istorija i narodno predanje kazuju da su Crnogorci za svoje glavare birali samo najhrabrije i najmudrije saplemenike Onda je prirodno što je Vuk bio i serdar, i vojvoda i barjaktar ozrinićki.

Erdeljanović za Vuka kaže da je vodio čete i da je sa Katunjanima i Primorcima učestvovao u ratu protiv Turaka.

Narodna pjesma "Carev laz" Vuku daje istaknuto mjesto u poznatoj bici s Turcima 1712. godine. Carev serašćer je, prema pjesmi, tražio od vladike Danila harač i uz harač tri poznata crnogorska junaka: Draška Popovića, Vukotu Mrvaljevića i Vuka Mandunšća, kao uslov da odustane od napada na Crnu Goru sa silnom vojskom koju je doveo. Kada je vladika pročitao serašćerovo pismo glavarima, Vuk, bez dvoumljenja kaže:

"Dajte harač, braćo Crnogorci,

Ja ne dajem Draška ni Vukotu,

Ni sokola Vuka Mandušića,

Nako s mojom od ramena glavom;

Nit Turčinu nigda ništa dajem,

Dok je moja glava na ramena,

do krvave sablje i poljane!"

Ovi stihovi asociraju na stihove iz Gorskog vijenca kad Vuk ridžalu Osmanu kaže:

"Drž, ridžale, uzmi ovaj fišek,

ponesi ga na poklon veziru

i kaži mu da je to cijena

koje drago glave crnogorske."

Pjesma dalje govori da jedan od crnogorskih uhoda, po povratku iz turskog tabora, saopštava vladici Danilu da paša ima mnogo vojske, ali da su vojnici bolesni, a konji oronuli i zaključuje:

"Da ja imam stotinu junaka

Ka sokola Mićunović Vuka,

Nasred bi mu Zete udario,

Nasred Zete i posred ordije,

Naš mejdan bi, ako bog da, bio!"

Vladika Danilo dijeli vojsku na tri dijela i:

"Dade jednu Mićunović Vuku

I posla ga u Vranju planinu".

Sredinu vojske je, izgleda, u boju predvodio vladika Danilo, lijevo krilo Vuk, a desno Janko Đurašković. Vuk je prvi udario na Turke, a zatim i ostale vojskovođe i crnogorska pobjeda je bila potpuna.

U Primječaniju uz Ogledalo srpsko Njegoš o Carevom Lazu, pored ostalog, kaže: "Ovo je najveći boj među Crnogorcima i Turcima bio; ovđe su Crnogorci najsjajniju pobjedu nad Turcima održali. U ovome boju ranio se vladika Danilo, poginuo Janko Đuraškokić i ranio se Vuk Mićunović dva glavni vojvode vremena Danilova".

Petar Petrović Njegoš je u ranoj mladosti ispjevao epsku pjesmu, koju je Sima Milutinović-Sarajlija zabilježio. Pjesma počinje stihovima:

"Piše vino do tri pobratima

U krvavu Pivu na krajinu

Od kervave lovne Gore Cerne.

Jedno bješe Kuzmanu Bjelica,

A od Cucah Mićunović Vuče,

Od uskoka Jakša Gačanine".

Junaci se uz piće razgovaraju i kazuju koliko je koji posjekao turskih glava. Jakša kaže da je sto jedanaest, Kuzman osamdeset, a Vuk sto osamdeset. Dakle, Vuk sam skoro koliko Jakša i Kuzman zajedno (mada je, očigledno, pjesnik u sva tri slučaja hiperbolisao). Dalje se u pjesmi govori kako su tri pobratima, na vilin poklič, pohitali u pomoć Moračanima i na Javorju posjekli sedamdeset turskih glava. Interesantno je da se u ovoj pjesmi Vukovo porijeklo vezuje za Cuce.

Poznati su česti i krvavi bojevi između Crnogoraca i Turaka oko ovaca i pasišta. Zato su i ti bojevi i istaknuti junaci u njima česta tema narodnih pjesama. Jedna od njih je i "Ibraim-paša i Velestovci", u kojoj je glavna ličnost Vuk Mićunović. Pjesmu je Njegoš unio u svoje Ogledalo srpsko, a događaj je datiran 1713. godine.

Skadarski vezir je pisao, kako kaže pjesma, spuškom paši Ibrahimu Parmakoviću da su u Sađavac sašle crnogorske ovce i da su:

"Pred ovcama do tri vojevode:

Mićunović s Velestova Vuče,

Mrvaljević Draško i Vukota;

To su turske vazda krvopije,

Od nji plaču sve turske krajine".

Turci su udarili na ovce kad Vuk nije bio kod njih, ali su ih junački branili čobani, pa tek:

"S mnogo krvi ovce odjaviše".

Vuk je čuo da su Turci udarili na njihove torine:

"Pa potrča braći u pomoći,

Kod torinah Turke zastanuo

I junački udrio na Turke.

Kada Turci Vuka opaziše,

Pleći daše, a bježati staše".

O ovom boju postoji još jedna varijanta epske pjesme, sasvim različita od prethodne. Spuški kapetan je, prema ovoj pjesmi, bio zabrinut što mu Crnogorci, koji su sjavili ovce da im pasu pored Zete, pjevanjem i pucanjem iz džeferdara uznemiruju djecu i kadune u gradu. Zato, je poslao uskoka Đurović Svorcana s dvojicom Turaka da uhode ovce i čobane i vide smiju li na njih udariti. Uhode su noću obilazile torine i, između ostalih:

"Na torinu bjehu nagazili,

Na torinu Mićunović Vuka,

Ali Vuka u kolibi nema,

Već njegova dva nejaka sina

Ludi Draško i ludi Nikola.

Večeralo dvoje đece ludo,

Pa zaspaše pored ognja živog".

Uhode ohrabrene Vukovim odsustvom govore kapetanu:

"Mi smijemo njima udariti

Dokle nema Mićunović Vuka,

Da je Vuče, ne bi udarali".

Kapetan je pokupio četu i udario na crnogorske torine. Vukovu djecu zatekao je na spavanju i:

"Zakl' oboje kao janjce male,

Iz torine otvorio ovce,

Javi ovce, niko ne branjaše".

Međutim, ovce iz drugih torina, a kasnije i Vukove, branili su ostali čobani: devet Vukotića i dva Popovića.

Vuk je u to vrijeme s četom oteo ovce Mušovića iz Nikšića i izjavio ih na Poviju. Odatle je čuo boj pored Zete i odmah je znao šta se dogodilo. Zato je odredio dva-tri druga da plijenjene ovce jave put Čeva, a on je s ostalom družinom požurio:

"Đe pucaju mnogi džeferdari,

Đe se biju mrki Crnogorci

Brane svoje prebijele ovce.

Tada Vuče udri isprijeka

Turcim' dade jade bez lijeka:

Pobjegoše, ostaviše ovce".

Vuk je džeferdarom ubio Đurović Svorcana, a kapetana je sustigao na gradskoj kapiji i nožem ga posjekao. Ali, teško ožalošćenom i razljućenom Vuku to nije bilo dosta:

"No šće uljeć' u bijela Spuža,

Spuža šćaše zapaliti grada,

No ne daše braća Popovići,

Mićunović zavikaše Vuku:

"Vrat' se, Vuče, ako boga znadeš!

Ti si svoju đecu osvetio,

Morem' u grad ludo izginuti".

Crnogorci su, kako pjesma kaže, povratili ovce. Vuk je poginule sinove ponio u Čevo i ukopao, a potom rekao:

" Ja ne žalim oba moja sina,

Kad ih vako jesam osvetio;

A ostade moj milosan sine,

Sine Đuro, moj jedini sine,

Koj' će junak biti na megdanu".

Vuk je uz brata Andriju i bana Milonjića glavna ličnost narodne pjesme "Vuk Mićunović i begovi hercegovački". U pjesmi se govori kako:

"Piju vino tri dobra junaka

U maleno selo Velestovo,

Pod Kopitnik zelenu planinu,

Na dvor bio Mićunović Vuka;

Jedno glavom Mićunović Vuče,

Ono drugo Milonjiću bane,

Treće zmija Mićunov Andrija".

Vino je služila "Vukova ljubovca", pa je, navodno, junake prekorila kako se nijesu osvetili hercegovačkim begovima, koji su im, kada je Ćuprilić poharao Crnu Goru i zapalio Velestovo, zaklali svijem trojici po jedno dijete, s kojima je ona bila pobjegla u Kopitnik, a nju su zarobili i u ropstvu je držali godinu dana. Prekoreni junaci su, kako pjesma dalje kaže, pokupili malu četu, pošli u Hercegovinu i u zasjedi sačekali Turke, a kada su se oni blizu primakli:

"Ciknu džeko Mićunović Vuka

I pogodi Čengić Derviš-bega

Među toke u prsi široke,

Zadrijema Turčin niz đogina,

A pripade Mićunović Vuče

Sa zelenim mačem u desnici,

Od ramena odsječe mu glavu

I uze mu glavu i oružje

I njegova konja vilenoga".

I ostala Vukova družina se junački ponijela i bila srećne ruke na megdanu, jedino je Marko Stanojević u sukobu s begom Ljubovićem dopanuo teških rana, pa je klikovao Vuka u pomoć:

"Aj đe si mi, Mićunović Vuče?

Posječe me Ljubović Alija!

Kad to čuo Mićunović Vuče,

On zaskaka s desne na lijevu

S plamenijem mačem u desnici

I posječe bega Ljubovića;

Uzeše mu glavu i oružje

I za dizgin vilena labuda".

U epskoj pjesmi "Svatovi Ljubovića" govori se kako je beg Ljubović iz Nevesinja isprosio djevojku u Baru, pa da bi sa svatovima mogao slobodno proći kroz Crnu Goru, zamolio je svoga pobratima čevskog vojvodu Đukana Burića da okupi birane crnogorske junake da mu proprate svatove od Čeva do Rijeke Crnojevića i nazad do Poljana, a za tu uslugu obećao je bogate darove. Đukan se odazvao begovoj molbi pa šalje "knjige" junacima, od kojih:

"Sedmu posla Velestovu ravnu

Na dva brata - dva Mićunovića".

Criogorci su se, navodno, naljutili na bega što im nije ostavio "groša ni dukata" da piju na Rijeci, gdje su ostali da ga čekaju dok se iz Bara vrati. Zato je Đukan riješio da ne prati svatove sve dok im beg ne da sve darove koje je u tazbini dobio.

Kad mu jednom beg kaže da kalauzi, on odgovara:

"Hoću, bego, al' ovako neću,

Dok mi dadeš za junake dara,

Baš tvojega mača od bedara

Da darujem najboljega druga

S Velestova Mićunović Vuka

I Andriju brata njegovoga;

Junaci su, vesela im majka,

Pa bi mogli načiniti kavgu".

Međuplemenske svađe i obračuni često su prerastali u sukobe s tragičnim posljedicama. Da bi se dalji sukobi i krvna osveta prekinuli, na scenu su stupali sudovi dobrih ljudi. Plemena su u te sudove birala svoje predstavnike, koji su uživali apsolutni ugled i povjerenje, a koji su u isto vrijeme imali autoritet i kod protivničke strane. Dokumenti govore da je Vuk u svojstvu člana takvog suda u februaru 1709. godine posredovao između Bjelica i Ćeklića, povodom plijena ovaca i pogibije Jovana Rakunovića, i da je u martu 1715. godine bio član suda dobrih ljudi u sporu između Njeguša i Krtola, a predmet spora bio je jedan vo, koga su petorica Njeguša zaplijenili u Krtolama.

O Vukovom i Andrijinom kmetovanju u sličnim sporovima i to ne samo među Crnogorcima, već i među Turcima, govori narodna pjesma "Dioba Selimovića". Naime, braća Mujo i Alija na Rijeci Crnojevića 1710. godine, dijelili su očevinu. No, kako se nijesu mogli pogoditi oko podjele, pozvali su najuglednije predstavnike svih crnogorskih i brdskih plemena i susjednih gradova koje su tada držali Turci, odnosno, kako pjesma kaže: "Sve sudije od sve Skenderije" da im kmetuju. Među njima su i:

"S Velestova dva Mićunovića"

a sasvim je izvjesno da su to bili Vuk i Andrija, jer drugih Mićunovića tada nije ni bilo, sem, eventualno, neki od njihovih sinova, ali je malo vjerovatno da su oni, kod živih očeva, mogli biti pozvani u tako važnu misiju. Dakle, narodni pjesnik Vuku i Andriji daje mjesto u sudskom vijeću među ne tako velikim brojem odabranih predstavnika Crnogoraca i Turaka iz Crne Gore, Brda, Skadra, Podgorice, Nikšića i Kolašina. To samo po sebi govori o ugledu koji su uživali i kao junaci i kao pametni i pošteni ljudi ne samo kod Crnogoraca, već i kod Turaka.

U jednom spisku iz Mletačkog arhiva, datiranom 1. juna 1715. godine, među Crnogorcima koji su primali platu od Republike nalazi se i Vukovo ime. Do tada je primao platu od pet dukata, što znači da je bio u službi Mlečana.

O vremenu i mjestu Vukove pogibije postoje različita mišljenja Tomić navodi da je Vuk, po predanju, poginuo 1714. godine za vrijeme Ćuprilićevog napada na Crnu Goru. U prilog tome idu i dvije narodne pjesme: "Udar Turaka na selo Trnjine" i "Udar na selo Trnjine", koje opjevaju isti događaj, to jest boj od aprila 1717. godine. Crnogorci su razbili Turke i mnoge zarobili. Zarobljene Turke sijeku i prebijaju:

"Za junake mlade Crnogorce

Koji bjehu skoro poginuli

Od velike vojske Ćuprilića".

U prvoj pjesmi prebijaju "Jagličića za Mićunovića", a u drugoj "Ljubovića za Mićunovića".

Tomić,opet, navodi i dokument iz kojeg se ne može baš sigurno izvesti zaključak koji je on izveo, naime da su se u boju Crnogoraca i Mlečića s Turcima pod Barom 31. oktobra 1717. godine Vuk i njegov mlađi sin Jovo istakli, da je Vuk od Turaka oteo zastavu, koju je predao Mlečanima i da su ih Mlečani obojicu odlikovali zlatnom kolajnom.

Najviše vjerovatnoće ima da je Vuk poginuo kod Trebinja u ljeto 1715. godine. To potvrđuju: narodna tradicija, koju je zabilježio Erdeljanović, dokumenti iz Kotorskog arhiva i narodna pjesma "Pogibija Vuka Mićunovića".

Kad su Mlečani s Turcima vodili rat od 1714. do 1718. godine, sasvim je izvjesno da je Vuk, koji je bio u službi Mletačke Republike i za to dobijao platu, o čemu je već bilo riječi, u tom ratu učestvovao na strani Mlečana i poginuo u borbama oko Trebinja.

U Istoriji Crne Gore stoji podatak da se prilikom napada Numan-paše Ćuprilića na Crnu Goru 1714. godine veliki broj Crnogoraca sklonio u Boku, pod zaštitu Mlečana. To je bio povod da Turci objave rat Veneciji. U toku tog rata iz Boke su upućivani manji odredi u Hercegovinu, sastavljeni uglavnom od Crnogoraca, da uznemiravaju Turke i dižu narod na ustanak. Na strani 267. piše: "U jednom takvom pohodu prema Trebinju u ljeto 1715. godine poginuo je i Vuk Mićunović, poznati crnogorski junak i jedan od najuglednijih izbjeglih glavara. Na dužnosti ga je zamijenio njegov sin Miloš, sa istom platom od pet dukata mjesečno. Narodna pjesma prikazala je Vukovu smrt kao epski podvig na kapiji Trebinja".

Generalni providur za Dalmaciju Anđelo Emo odgovara kotorskom naditendantu Jerolimu Bući 14. avgusta 1715. godine da je "s bolom primio vijest o smrti Vuka Mićunovića i serdara Đikana". Postoji arhivski dokumenat koji potvrđuje da je odlukom providura Anđela Ema pravo primanja plate sa Vuka preneseno na njegovog sina Miloša od 1. juna 1715. godine, kao i Terminacija istog providura od 20. aprila 1716. godine, kojom su sinovi Vuka Mićunovića i Đikana Vukotina uvršćeni u pješačke čete sa platom od po petnaest lira. U istoj Terminaciji se kaže: "Poginuo je u jednom sukobu s neprijateljem prema Trebinju Vuk Mićun, Crnogorac, i odmah poslije umro je knez Đikan Vukotin, crnogorski serdar".

Narodna pjesma "Pogibija Vuka Mićunovića", pored ostalog, kaže:

"Ma pokliče Mićunović Vuče:

A sadeke, moji sokolovi,

Da trebinjska vrata salomimo".

Pa se zagna Mićunović Vuče

Na bijela vrata od Trebinja,

Za brnjicu rukom dovatio

I u vrata nogom udario,

Pa pogleda oko sebe Vuko,

Al' za Vukom niđe niko nema,

No sva vojska na sred polja ramna

A sam Vuko na bijela vrata.

Kada Turci Vuka vidiješe,

Pa na njega oganj oboriše,

Tako Vuku loša sreća bila,

Puče puška od Klobuka Zuka

 I pogodi Mićunović Vuka,

Obje mu je noge salomila,

Pade Vuče na bijela vrata,

Na bijela vrata od Trebinja".

Vuk zove Ivana Popovića da ga ugrabi, ali Ivan na to ne okreće glave; zatim zove Toma Žutkovića, ali se ni on ne odaziva,

"No se dobar junak nahodio

Dobar junak Ćelović serdare,

Pa se zagna na trebinjska vrata,

Te ugrabi Mićunović Vuka

Donese ga junak pod šatorom

Pod šatorom Petrović vladike".

Pjesma dalje kaže:

"Kad umrije Mićunović Vuče,

 Sva za Vukom zaplakala vojska

I svu vojsku na žalost okrenu,

A najviše svoga gospodara,

Gospodara Petrović vladiku,

Pa ovako govori vladika:

"A oh Vuče, moj sokole sivi!

A oh Vuče, zlatna perjanice

Svakojega pravoga Srbina!"

Pa i opet govori vladika:

"Slušajte me, braćo Crnogorci,

Ovakoga sivoga sokola

Još Srpkinja porodila nije

Od Kosova ni priđe Kosova".

Crnogorci su Vukovo tijelo prenijeli u Primorje i sahranili ga u selu Kuta, kod Zelenike, u jednoj maloj crkvici, koja je, prema legendi, baš u tu svrhu za jednu noć podignuta.

Koliki je gubitak pogibija Vukova predstavljala za Crnu Goru, govori i narodna pjesma "Sinovi Obilića". Na vijest da je Ćehaj-paša s vojskom počinuo na Ublima Čevskim, Nikac Tomanović govori dvojici svojih pobratima:

"Turci su se posilili ljuto

Đe je umro vladika Danilo,

Poginuo Mićunović Vuče".

Koliko je Vuk ušao u svijest crnogorskog naroda kao stub odbrane od Turaka, govori i podatak da ga ni zadugo poslije njegove pogibije narodni pjesnik ne zaboravlja i ne izostavlja kada se diže četa na Turčina. Tako se u pjesmi "Dva Baletića", koja pjeva o boju datiranom oko 1758. godine, kaže da je iz Nikšića izašla turska četa na Studeno da udari na ovce braće Baletića, ali krenula je i crnogorska

"S Čeva ravna i od Velestova,

A pred četom dobre arambaše:

S Velestova Mićunović Vuče,

A od Čeva Baletić Vukota".

Vukova ličnost zaokupljala je pažnju stvaralaca epskih guslarskih pjesama od njegova vremena pa sve do današnjih dana. Čest motiv u tim pjesmama je legenda, prema kojoj je Vuk pozvan na kumstvo, zatim za blago izdan Turcima, a ropstva ga oslobađa kćerka Turčina koji je Vuka zarobio. Ima više varijanti ovih pjesama. U tri od njih govori se kako je Ivan, knez sela Rogama, iz Pipera, na molbu spuškog bega Zotovića, pozvao Vuka na kumstvo, a zatim ga izdao. Međutim, dok su Turci vijećali kako će Vuka umoriti, begova kćerka, zanesena Vukovom ljepotom i pričama o njegovom junaštvu, oslobađa ga i bježi s njim u Velestovo, s nadom da će je uzeti za ženu. Vuk je, međutim, već imao porodicu, pa je Bulu pokrstio i udao za svoga mlađeg brata Andriju.

U jednoj, pak, pjesmi s ovakvim sadržajem akteri, sem Vuka, su drugi. Naime, nikšićki kapetan Amza Mušović je molio protopopa Luku iz sela Previša, kod Šavnika, da mu za blago izda Vuka, što je ovaj, opet putem lažnog poziva na kumstvo, i uradio. Kapetanova kćerka Zlatija, impresionirana Vukovom ljepotom, krade ključ od tamnice i oslobađa Vuka, ali ona ne bježi s njim, već mu kaže:

"Bježi, Vuče, kud je tebi drago,

Žao mi je da te sjeku Turci".

Novoizgrađeni most preko rijeke Zete na Kapinom polju je, po želji knjaza Nikole, 1895. godine, nazvan Most Vuka Mićunovića, a u znak priznanja i trajnog sjećanja na Vuka, kao znamenite ličnosti crnogorske istorije, zahvalne mlađe generacije dale su njegovo ime po jednoj ulici na Cetinju i u Nikšiću.

NASLOV: VUK Mićunov


ANDRIJA Mićunov

Narodno predanje, narodna pjesma i legenda kazuju nam da je Andrija bio Vukov mlađi brat. Ne nalazimo podatke da je u bratstvu i plemenu bio glavar, a to mu i nije bilo lako biti, kad su Vuk, Draško i Vukota već bili stekli slavu i uzeli glavarstva.

No, ako nije bio glavar, to ne znači da nije bio i priznati junak, pa ga zato narodna pjesma nije zaboravila.

Narodna pjesma "Ibraim-paša i Velestovci" Andriju pominje kao borca u odbrani ovaca, koje su, na datu vjeru Ibrahim-paše, bili dojavili u Sađavac na zimovanje, ali su Turci, kao i obično, iznevjerili i udarili im.

Dok je Vuk bio negdje drugo u akciji, ovce su branili Draško, Vukota i Andrija i drugih stotinak velestovačke momčadi, za koje pjesma kaže:

"Sve momčadi ka mrke vučadi".

Kad je Vuk stigao, ovce su preotete i dosta turskih glava je posječeno. Bilo bi ih, kako pjesma kaže, i još, ali:

"Puče puška Mićunov Andrije,

Te ubila dobra rišćanina

Barjaktara Miću Popovića.

S barjaka se smutiše čobani,

Koji će ga s Mića ugrabiti,

Utoliko utekoše Turci".

Sima Milutinović-Sarajlija zabilježio je od Vukote Milutinova Mićunovića iz Velestova epsku pjesmu "Osveta Kčeva". Kao i obično u epskim pjesmama i ovdje vila doziva "Nikoli Tomašu" i obavještava ga da će mu sjutra udariti Turci, pa treba da pokupi mlade Ozriniće da ih dočeka. Tomaš piše "list knjige bijele"

" A posla je selu Velestovu

Prijatelju Šogović Andriji".

Andriju zove da mu s Velestovcima dođe da na Trnjinama dočekaju Turke.

"Kad Andriji sitna knjiga dođe,

Pokupio listom Velestovce,

Svega devet drugah pokupio".

Više vojske nije ni mogao sakupiti, jer su mu Velestovci izginuli u Ćuprilićevoj najezdi, pa je malo ko sposoban za borbu ostao. Ni Tomaš Nikolić nije imao mnogo družine -zajedno s Andrijom svega četrdeset. Ali, kako pjesma kaže:

"Sretnja im je ura priskočila"

pa su Turke razbili i mnoge zarobili. O tome u pjesmi dalje stoji:

"A evo ti Šogović Andrije

I š njim idu braća Crnogorci,

Oni vode dva brata Čengića

I Turčina bega Ljubovića,

Ostalijeh stotinu Turakah".

Kako je Crna Gora u Ćuprilićevom pohodu 1714. godine, dakle samo tri godine prije ovog boja, bila žestoko poharana i narod ostao bez igdje išta, a naročito bez praha i olova, Crnogorci su htjeli zarobljene Turke da daju na otkup, ali ih je ljuto ukorila Tomaševa snaha, a sestra Andrijina, Krstinja Mojaševa. Ona govori svom bratu:

" Oj, Andrija, bez tebe ostala!

Kud mi vodiš bega Ljubovića,

Koji me je porobio lani?"

Andrija je poslušao sestru i sve zarobljene Turke su posjekli.

Sudeći po pjesmi "Udar na selo Trnjine", u kojoj je riječ o istom boju, Andrijinoj sestri Krstinji, inače udovici kneza Mojaša Đukanovića, kojega je vezir Ćuprilić na zvjerski način pogubio, bastalo je ne samo reći, već i posjeći. Ona se, prema ovoj pjesmi, ne obraća bratu, već djeveru:

"Moj đevere Nikolić Tomašu,

Kud mi vodit bega Ljubovića?

Zar sam malo njemu robovala,-

Lani me je beže uhvatio,

Kad pohara vezir Ćupriliću,

Kad pohara lomnu Crnu Goru,

Robovala za godinu danah.

Daj mi noža, a na ti kuđelju

Da posječem bega Ljubovića".

U pjesmi "Vuk Mićunović i begovi hercegovački" Andrija se naziva zmijom, što je simbol junaštva. On je s Vukom i ostalom družinom bio u zasjedi, pa kad su se Turci primakli i boj započeo, o Andriji pjesma kaže:

"Viđi zmiju Mićunov Andriju:

Ubi Andro Malić Alaj-bega,

Pa dopade posječe mu glavu

I uze mu ruvo i oružje

I debela konja od megdana

Pod pusatom i punijem al'tom".

Da je i Andrija, zajedno s bratom mu Vukom, pozivan u sud dobrih ljudi govori nam narodna pjesma "Dioba Selimovića" koja je već podrobno citirana u Vukovoj biografiji.

Narodno predanje kaže da je kćerka spuškog bega Zotovića krišom pustila Vuka iz očeve tamnice i pobjegla s njim u Velestovo, vjerujući da nije oženjen i s nadom da će ona svojom ljepotom i činom da mu je život spasila zaslužiti da je uzme za ženu. Vuk je međutim već imao porodicu, pa je Bulu, koja je dokazala da pored ljepote ima i hrabro srce i plemenitu dušu, pokrstio i vjenčao za Andriju. Iz toga braka nastao je, kako to narod zna slikovito da kaže, široki trag - više od sedam stotina muških potomaka za nepuna tri vijeka.


NASLOV: VUK Mićunov 

NASLOV: ANDRIJA Mićunov

II: Tunja Šajov, Todor Živov, Baćo Đuričin, Marko Đuričin, Novica Đuričin, Jovan Mustafin >>

 RODOSLOV BRATSTVA MIĆUNOVIĆ